Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

  • Procesuālās stadijas
  • 1
  • Vairāk
  • Tiesvedības rezultāts
  • 1
  • Vairāk
  • Procesa veids
  • 1
  • Vairāk
Atrastie rezultāti: 1
Drukāt
Lieta Nr. 2006-08-01
Par Valsts sociālo pabalstu likuma 7.1 panta pirmajā daļā ietvertā nosacījuma - "ja minētā persona nav nodarbināta (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu")" - atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 110. pantam
Izskatīta
Jeļena Patrina, Alla Malohatko un Ilga Beča
21.02.2007.

27.02.2007.

Par Valsts sociālo pabalstu likuma 7.1 panta pirmajā daļā ietvertā nosacījuma - "ja minētā persona nav nodarbināta (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu")" - atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 110. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Bērna invalīda kopšanas pabalsts

Satversmes tiesa atzina Valsts sociālo pabalstu likuma 7.1 panta pirmajā daļā ietverto nosacījumu – "ja minētā persona nav nodarbināta (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu")" – par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 110. pantam un spēkā neesošu no 2006. gada 1. janvāra.