Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

  • Procesuālās stadijas
  • 1
  • Vairāk
  • Tiesvedības rezultāts
  • 1
  • Vairāk
  • Procesa veids
  • 1
  • Vairāk
Atrastie rezultāti: 1
Drukāt
Lieta Nr. 2003-16-05
Par reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2003. gada 27. maijā pieņemtā rīkojuma Nr. 2-02/57 "Par Jūrmalas pilsētas domes 24.10.2001. saistošo noteikumu Nr. 17 "Par detālo plānojumu Jūrmalā, teritorijai starp Bulduru prospektu, Rotas ielu, 23. un 25. līnijām" darbības apturēšanu", 2003. gada 2. jūnijā pieņemto rīkojumu Nr. 2-02/60 "Par Jūrmalas pilsētas domes 09.10.2002. saistošo noteikumu Nr. 10 "Par detālā plānojuma apstiprināšanu Jūrmalā, sabiedriskajam centram Vaivaros" darbības apturēšanu" un Nr. 2-02/62 "Par Jūrmalas pilsētas domes 07.11.2001. saistošo noteikumu Nr. 18 "Par detālā plānojuma apstiprināšanu Jūrmalā, zemesgabalam Bulduri 1001" darbības apturēšanu" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam
Izskatīta
Jūrmalas pilsētas dome
09.03.2004.

10.03.2004.

Par reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2003. gada 27. maijā pieņemtā rīkojuma Nr. 2-02/57 "Par Jūrmalas pilsētas domes 24.10.2001. saistošo noteikumu Nr. 17 "Par detālo plānojumu Jūrmalā, teritorijai starp Bulduru prospektu, Rotas ielu, 23. un 25. līnijām" darbības apturēšanu", 2003. gada 2. jūnijā pieņemto rīkojumu Nr. 2-02/60 "Par Jūrmalas pilsētas domes 09.10.2002. saistošo noteikumu Nr. 10 "Par detālā plānojuma apstiprināšanu Jūrmalā, sabiedriskajam centram Vaivaros" darbības apturēšanu" un Nr. 2-02/62 "Par Jūrmalas pilsētas domes 07.11.2001. saistošo noteikumu Nr. 18 "Par detālā plānojuma apstiprināšanu Jūrmalā, zemesgabalam Bulduri 1001" darbības apturēšanu" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Detālplānojumu apturēšana

1. Satversmes tiesa atzina reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2003. gada 27. maija rīkojumu Nr. 2-02/57 ""Par Jūrmalas pilsētas domes 24. 10. 2001. saistošo noteikumu Nr. 17 ""Par detālo plānojumu Jūrmalā, teritorijai starp Bulduru prospektu, Rotas ielu, 23. un 25. līnijām"" darbības apturēšanu"" par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam.
2. Satversmes tiesa atzina reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2003. gada 2. jūnija rīkojumu Nr. 2-02/60 ""Par Jūrmalas pilsētas domes 09. 10. 2002. saistošo noteikumu Nr. 10 ""Par detālā plānojuma apstiprināšanu Jūrmalā, sabiedriskajam centram Vaivaros"" darbības apturēšanu"" par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam.
3. Satversmes tiesa atzina reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2003. gada 2. jūnija rīkojumu Nr. 2-02/62 ""Par Jūrmalas pilsētas domes 07. 11. 2001. saistošo noteikumu Nr. 18 ""Par detālā plānojuma apstiprināšanu Jūrmalā, zemesgabalam Bulduri 1001"" darbības apturēšanu"" par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam.

2003-16-05_Lemums_ierosinasana1822
2003-16-05_Stenogramma