Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

 • Gadi
 • 9
 • 25
 • 35
 • 31
 • 25
 • 36
 • 21
 • 26
 • 21
 • 75
 • 117
 • 48
 • 26
 • 43
 • 25
 • 26
 • 23
 • 21
 • 17
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • Vairāk
 • Procesuālās stadijas
 • 11
 • 5
 • 1
 • 423
 • 236
 • Vairāk
 • Tiesvedības rezultāts
 • 322
 • 100
 • 210
 • Vairāk
 • Procesa veids
 • 354
 • 78
 • 34
 • 210
 • Vairāk
Atrastie rezultāti: 676
Drukāt
Lieta Nr. 2016-20-01
Par Maksātnespējas likuma 17. panta 3.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam
Izskatīta
Jana Ruģele
03.10.2016.
03.03.2017.
-
25.04.2017.

08.05.2017.

Par Maksātnespējas likuma 17. panta 3.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam

Lietas saīsinātais nosaukums: Maksātnespējas administratora sertifikāts

Satversmes tiesa nolēma:

izbeigt tiesvedību lietā Nr.2016-20-01 „Par Maksātnespējas likuma 17.panta 3.1daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106.panta pirmajam teikumam”.

2016-20-01_Lemums_ierosinasana4971
Lieta Nr. 2016-19-01
Par Solidaritātes nodokļa likuma 3., 5., 6., 7. un 9. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 109. pantam
Apvienota
Piecas fiziskas personas
12.09.2016.
-
-
-

-

Par Solidaritātes nodokļa likuma 3., 5., 6., 7. un 9. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 109. pantam

Apvienotā lieta: 2016-14-01

2016-19-01_Lemums_ierosinasana4950
Lieta Nr. 2016-18-01
Par Solidaritātes nodokļa likuma 3., 5. un 6. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam
Apvienota
Divas privāto tiesību juridiskās personas
12.09.2016.
-
-
-

-

Par Solidaritātes nodokļa likuma 3., 5. un 6. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam

Apvienotā lieta: 2016-16-01

2016-18-01_Lemums_ierosinasana4944
Lieta Nr. 2016-17-01
Par Solidaritātes nodokļa likuma 3., 5. un 6. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam
Apvienota
Četras privāto tiesību juridiskās personas
21.07.2016.
-
-
-

-

Par Solidaritātes nodokļa likuma 3., 5. un 6. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam

Apvienotā lieta: 2016-16-01

2016-17-01_Lemums_ierosinasana4920
Lieta Nr. 2016-16-01
Par Solidaritātes nodokļa likuma 3., 5. un 6. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam
Izskatīta
Privāto tiesību juridiskās personas
16.11.2017.

17.11.2017.

Par Solidaritātes nodokļa likuma 3., 5. un 6. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam

Lietas saīsinātais nosaukums: Solidaritātes nodoklis – juridiskās personas

Satversmes tiesa nolēma:

1) izbeigt tiesvedību lietā daļā par Solidaritātes nodokļa likuma 3. un 5. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam;
2) atzīt Solidaritātes nodokļa likuma 6. pantu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un spēkā neesošu no 2019. gada 1. janvāra.

Lieta Nr. 2016-15-01
Par Solidaritātes nodokļa likuma 3., 5., 6., 7. un 9. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 109. pantam
Apvienota
Divas fiziskās personas
21.07.2016.
-
-
-

-

Par Solidaritātes nodokļa likuma 3., 5., 6., 7. un 9. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 109. pantam

Apvienotā lieta: 2016-14-01

2016-15-01_Lemums_ierosinasana4916
Lieta Nr. 2016-14-01
Par Solidaritātes nodokļa likuma 3., 5., 6., 7. un 9. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 109. pantam
Izskatīta
Deviņas fiziskas personas
19.10.2017.

20.10.2017.

Par Solidaritātes nodokļa likuma 3., 5., 6., 7. un 9. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 109. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Solidaritātes nodoklis – fiziskās personas

Satversmes tiesa nolēma:

1) izbeigt tiesvedību lietā daļā par Solidaritātes nodokļa likuma 3., 5., 6., 7. un 9. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 109.pantam;

2) izbeigt tiesvedību lietā daļā par Solidaritātes nodokļa likuma 3., 5., 7. un 9. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam;

3) atzīt Solidaritātes nodokļa likuma 6. pantu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un spēkā neesošu no 2019. gada 1.janvāra.

Lieta Nr. 2016-13-01
Par Kriminālprocesa likuma 629. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam
Izskatīta
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cell Finance”
23.05.2017.

25.05.2017.

Par Kriminālprocesa likuma 629. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam

Lietas saīsinātais nosaukums: Lietas materiālu pieejamība

Satversmes tiesa nolēma:

1. Atzīt Kriminālprocesa likuma 629. panta piekto daļu, ciktāl tiesa nevar pārvērtēt procesa virzītāja lēmuma par personas tiesībām iepazīties ar procesa par noziedzīgi iegūtu mantu lietas materiāliem tiesiskumu un pamatotību, par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam.
2. Atzīt Kriminālprocesa likuma 629. panta piekto daļu, ciktāl tiesa nevar pārvērtēt procesa virzītāja lēmuma par personas tiesībām iepazīties ar procesa par noziedzīgi iegūtu mantu lietas materiāliem tiesiskumu un pamatotību, attiecībā uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Cell Finance” par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam no pamattiesību aizskāruma rašanās brīža.

2016-13-01_Lemums_ierosinasana4911
Lieta Nr. 2016-12-01
Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.21 panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam
Izskatīta
Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments
18.05.2017.

19.05.2017.

Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.21 panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam

Lietas saīsinātais nosaukums: Soda izciešanas režīma pastiprināšana

Atzīt Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.21 panta piekto daļu, ciktāl tā attiecas uz lēmumu par soda izciešanas režīma pastiprināšanu notiesātajam, par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam un spēkā neesošu no 2018. gada 1. janvāra.

Atzīt Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.21 panta piekto daļu, ciktāl tā attiecas uz lēmumu par soda izciešanas režīma pastiprināšanu notiesātajam Germanam Peskovam, par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam un spēkā neesošu no viņa pamattiesību aizskāruma rašanās brīža.

2016-12-01_Lemums_ierosinasana4906
2016-12-01_Atseviskas_domas
Lieta Nr. 2016-11-01
Par likuma “Par valsts pensijām” 11. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 109. pantam
Izskatīta
Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments
15.06.2017.

19.06.2017.

Par likuma “Par valsts pensijām” 11. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 109. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Vecuma pensija (priekšlaicīgā pensionēšanās)

Satversmes tiesa nosprieda:

1. Atzīt likuma „Par valsts pensijām” 11. panta ceturto daļu, ciktāl tā liedz personai tiesības uz vecuma pensiju pirms likumā noteiktā vecuma sasniegšanas un nosaka prasību konstatēt, ka bērnam invaliditāte ir bijusi atzīta atbilstoši viņa aprūpes laikā piemērotajos PSRS normatīvajos aktos paredzētajiem invaliditātes noteikšanas kritērijiem, par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 109. pantam.

2. Attiecībā uz personām, kuras ir uzsākušas savu tiesību aizsardzību Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un kurām ir piemērojama apstrīdētā norma, atzīt likuma „Par valsts pensijām” 11. panta ceturto daļu, ciktāl tā liedz personai tiesības uz vecuma pensiju pirms likumā noteiktā vecuma sasniegšanas un nosaka prasību konstatēt, ka bērnam invaliditāte ir bijusi atzīta atbilstoši viņa aprūpes laikā piemērotajos PSRS normatīvajos aktos paredzētajiem invaliditātes noteikšanas kritērijiem, par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 109. pantam un spēkā neesošu no pieņemšanas brīža.

2016-11-01_Lemums_ierosinasana4901
Lieta Nr. 2016-10-01
Par Maksātnespējas likuma 9. panta pirmās daļas otrā teikuma un likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4. panta pirmās daļas 26. punkta un pārejas noteikumu 22.2 punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam
Izskatīta
Andris Daugaviņš, Judīte Jakovina, Rita Skrinda, Māris Čerpinskis un Jānis Zuzāns
06.04.2017.

10.04.2017.

Par Maksātnespējas likuma 9. panta pirmās daļas otrā teikuma un likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4. panta pirmās daļas 26. punkta un pārejas noteikumu 22.2 punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam

Lietas saīsinātais nosaukums: Maksātnespējas administratori kā amatpersonas un vienlaikus – privāto profesiju veicēji

2016-10-01_Lemums_ierosinasana4814
Lieta Nr. 2016-09-01
Par Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 32. panta pirmās daļas vārda “internetā” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 100. pantam
Izskatīta
12. Saeimas deputāti: Inga Bite, Nellija Kleinberga, Andrejs Klementjevs, Mārtiņš Bondars, Gunārs Kūtris, Jānis Ruks, Inguna Sudraba, Aleksandrs Jakimovs, Jānis Ādamsons, Zenta Tretjaka, Juris Viļums, Igors Zujevs, Silvija Šimfa, Arvīds Platpers, Aivars Meija, Jānis Urbanovičs, Mārtiņš Šics, Boriss Cilevičs, Mihails Zemļinskis un Dainis Liepiņš
18.01.2017.

19.01.2017.

Par Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 32. panta pirmās daļas vārda “internetā” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 100. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Priekšvēlēšanu aģitācija internetā

Satversmes tiesa secināja, ka izskatāmajā lietā nepastāv apstākļi, kas prasītu tiesvedību turpināt, un izbeidza tiesvedību.

2016-09-01_Lemums_ierosinasana4762
Lieta Nr. 2016-08-01
Par likuma „Par nekustamā īpašuma „Kaktiņi”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, daļu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām, valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam
Izskatīta
Ilze Spila
09.12.2016.

13.12.2016.

Par likuma „Par nekustamā īpašuma „Kaktiņi”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, daļu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām, valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšana (Tīnūžu ceļš)

Satversmes tiesa nosprieda:

atzīt likumu „Par nekustamā īpašuma „Kaktiņi”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, daļu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām, valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)–Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai” par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam.

2016-08-01_Lemums_ierosinasana4758
Lieta Nr. 2016-07-01
Par Kriminālprocesa likuma 356. panta otrās daļas un 360. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 91. panta pirmajam teikumam, 92. un 105. pantam
Izskatīta
AS DNB Banka
08.03.2017.

10.03.2017.

Par Kriminālprocesa likuma 356. panta otrās daļas un 360. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 91. panta pirmajam teikumam, 92. un 105. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Labticīgie ieguvēji

Satversmes tiesa nosprieda:
1. Atzīt Kriminālprocesa likuma 356. panta otrās daļas 2. punktu un 360. panta pirmo daļu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 91. panta pirmajam teikumam un 105. pantam.
2. Izbeigt tiesvedību lietā par Kriminālprocesa likuma 356. panta otrās daļas 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 91. panta pirmajam teikumam, 92. un 105. pantam.
3. Izbeigt tiesvedību lietā par Kriminālprocesa likuma 356. panta otrās daļas 2. punkta un 360. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam.

2016-07-01_Lemums_ierosinasana4748
Lieta Nr. 2016-06-01
Par likuma „Par valsts noslēpumu” 11. panta piektās daļas, 13. panta trešās un ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam, 96. pantam un 106. panta pirmajam teikumam
Izskatīta
Raimonds Lazdiņš
10.02.2017.

13.02.2017.

Par likuma „Par valsts noslēpumu” 11. panta piektās daļas, 13. panta trešās un ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam, 96. pantam un 106. panta pirmajam teikumam

Lietas saīsinātais nosaukums: Valsts noslēpums

Satversmes tiesa nosprieda:
1) Izbeigt tiesvedību lietā daļā par likuma “Par valsts noslēpumu” 11. panta piektās daļas, 13. panta trešās un ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam;
2) Atzīt likuma “Par valsts noslēpumu” 11. panta piekto daļu un 13. panta trešo daļu, ciktāl šīs normas attiecībā uz lēmumu par speciālās atļaujas anulēšanu noteic, ka ģenerālprokurora lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams, par neatbilstošām Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam un spēkā neesošām no 2018. gada 1. jūlija;
3) Atzīt likuma “Par valsts noslēpumu” 13. panta ceturtās daļas otro teikumu, ciktāl tas noteic, ka persona pēc galīgā lēmuma pieņemšanas par speciālās atļaujas anulēšanu nekavējoties pārceļama darbā, kas nav saistīts ar valsts noslēpumu, vai ar to izbeidzamas darba (dienesta) attiecības, par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam;
4) Atzīt likuma “Par valsts noslēpumu” 13. panta ceturtās daļas otrā teikuma vārdus “un turpmāk tai ir liegts saņemt speciālo atļauju” par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam un spēkā neesošiem no 2018. gada 1. jūlija.

Lieta Nr. 2016-05-01
Par likuma „Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 42.1 punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91., 105. un 109. pantam
Apvienota
Ivans Fariņecs, Viktors Saprikins (Victor Saprykin), Iļja Ribakovs (Ilya Rybakov), Ādams Tkačuks, Aleksandrs Volčenko (Alexander Volchenko), Nikolajs Dmitrijevs (Nikolay Dmitriev), Ivans Sturovs (Ivan Sturov), Jurijs Medvedevs (Yury Medvedev), Nikolajs Trukhans (Nikolay Trukhan), Boriss Undalovs, Igors Puščs (Igor Puszcz), Aleksandrs Groševs, Vladimirs Gutcaits, Nikolajs Ševčenko (Nikolay Shevchenko), Vitālijs Rudakovs (Vitaly Rudakov), Anatolijs Ņilovs, Andrejs Peizums, Viktors Klingenbergs un Ivans Gagarins (Ivan Gagarin)
04.03.2016.
04.08.2016.
-
-

-

Par likuma „Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 42.1 punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91., 105. un 109. pantam

Apvienotā lieta: 2016-03-01

2015-05-01_Lemums_ierosinasana4544
Lieta Nr. 2016-04-03
Par Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumu Nr. 187 "Grozījums Ministru kabineta 2004. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1002 "Kārtība, kādā ieviešams programmdokuments "Latvijas Lauku attīstības plāns Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004. – 2006. gadam""" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam
Izskatīta
Administratīvā rajona tiesa
18.12.2018.

-

Par Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumu Nr. 187 "Grozījums Ministru kabineta 2004. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1002 "Kārtība, kādā ieviešams programmdokuments "Latvijas Lauku attīstības plāns Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004. – 2006. gadam""" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Lauksaimnieku pensija

Satversmes tiesa nosprieda:

atzīt Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumus Nr. 187 “Grozījums Ministru kabineta 2004. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1002 “Kārtība, kādā ieviešams programmdokuments “Latvijas Lauku attīstības plāns Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004.–2006. gadam””” par atbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam.

Lieta Nr. 2016-03-01
Par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 42.1 punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91., 105. un 109. pantam
Izskatīta
Jānis Kotāns, Jānis Cunskis, Zigizmunds Misjuns, Jevgēņijs Grigorjevs (Evgeny Grigoriev), Oļegs Kravčuks (Oleg Kravchuk), Ivans Lavreckis, Jūlijs Rabčeņuks (Yuly Rabchenyuk), Arkādijs Žukovskis, Staņislavs Gluhovs un Ivans Pupikins (Ivan Pupykin)
21.10.2016.

25.10.2016.

Par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 42.1 punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91., 105. un 109. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Vecuma pensija (dubultpensija)

Satversmes tiesa secināja, ka apstrīdētā norma nerada Satversmes 1., 91., 105. un 109. pantā nostiprināto pamattiesību aizskārumu, un atzina, ka tiesvedības turpināšana lietā nav iespējama.

2016-03-01_Lemums_ierosinasana3284
Lieta Nr. 2016-02-01
Par Maksātnespējas likuma 17. panta 3.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam
Izskatīta
Zigurds Aumeisters
23.11.2016.

25.11.2016.

Par Maksātnespējas likuma 17. panta 3.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam

Lietas saīsinātais nosaukums: Maksātnespējas administratora sertifikāts

Satversmes tiesa nolēma:izbeigt tiesvedību lietā Nr. 2016-02-01 „Par Maksātnespējas likuma 17. panta 3.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam”.

2016-02-01_Lemums_ierosinasana3224
Lieta Nr. 2016-01-01
Par Civilprocesa likuma 363.20 panta piektās daļas (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2010. gada 31. oktobrim), ciktāl tā liedz parādniekam pārsūdzēt tiesas lēmumu, ar kuru izbeigts maksātnespējas process, neatbrīvojot parādnieku no atlikušajām parādsaistībām, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam
Izskatīta
Aivars Trops
28.09.2016.

30.09.2016.

Par Civilprocesa likuma 363.20 panta piektās daļas (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2010. gada 31. oktobrim), ciktāl tā liedz parādniekam pārsūdzēt tiesas lēmumu, ar kuru izbeigts maksātnespējas process, neatbrīvojot parādnieku no atlikušajām parādsaistībām, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam

Lietas saīsinātais nosaukums: Pārsūdzība makstnespējas lietās

Satversmes tiesa nosprieda:

atzīt Civilprocesa likuma 363.20 panta piekto daļu (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2010. gada 31. oktobrim), ciktāl tā liedz parādniekam pārsūdzēt tiesas lēmumu, ar kuru izbeigts maksātnespējas process, neatbrīvojot parādnieku no atlikušajām parādsaistībām, par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam.

2016-01-01_Lemums_ierosinasana3226