Vakances

15.11.2017.

Satversmes tiesa izsludina konkursu padomnieka amatam

[1] Galvenie amata pienākumi: pētīt un apkopot Satversmes tiesas praksi, Latvijas tiesu, citu valstu tiesu, kā arī starptautisko institūciju (īpaši Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Eiropas Savienības tiesas) praksi; veikt Latvijas un citu valstu normatīvā regulējuma un atsevišķu tiesību jautājumu izpēti, pielietojot salīdzinošo tiesību analīzes metodi; sagatavot Satversmes tiesas darbam nepieciešamo dokumentu projektus; sniegt atzinumus par Satversmes […]