Vakances

29.08.2018.

Satversmes tiesa izsludina konkursu tiesas sēžu sekretāra amatam

[1] Galvenie amata pienākumi: 1) kārtot Satversmes tiesas lietu lietvedību un lietu materiālus; 2) nodrošināt Satversmes tiesas sēžu norisi (tostarp izziņot sēdes, sazināties ar lietu dalībniekiem, reģistrēt apmeklētājus, sagatavot tiesas sēžu zāli pirms tiesas sēdes u.tml.) un rakstīt tiesas sēžu protokolus; 3) sadarbībā ar stenogrāfistu sagatavot Satversmes tiesas sēžu stenogrammas; 4) nodrošināt lietu dalībnieku iepazīšanos ar […]

29.08.2018.

Satversmes tiesa izsludina konkursu sekretāra konsultanta amatam (2 vakances)

[1] Galvenie amata pienākumi: 1) veikt Satversmes tiesas administrācijas darbinieku asistenta pienākumus; 2) apkopot un sagatavot dokumentus Satversmes tiesas vadības apspriedēm; 3) piedalīties Satversmes tiesas pasākumu un projektu organizēšanā, tostarp koordinēt organizēšanas darbus; 4) sniegt atbalstu Satversmes tiesas mājaslapas administratoram (informācijas sagatavošana, ievietošana mājaslapā); 5) sagatavot personālvadības dokumentus; 6) pēc vadītāja norādījumiem sagatavot vai tulkot saraksti […]

24.08.2018.

Satversmes tiesa izsludina konkursu padomnieka amatam

[1] Galvenie amata pienākumi: 1) pētīt un apkopot Satversmes tiesas praksi, Latvijas tiesu, citu valstu tiesu, kā arī starptautisko institūciju (īpaši Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Eiropas Savienības tiesas) praksi; 2) veikt Latvijas un citu valstu normatīvā regulējuma un atsevišķu tiesību jautājumu izpēti, pielietojot salīdzinošo tiesību analīzes metodi; 3) sagatavot Satversmes tiesas darbam nepieciešamo dokumentu projektus; 4) […]