Runas un raksti

22.08.2018.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles priekšlasījums par 1991. gada 21. augustā pieņemtā konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas valstisko statusu” juridiskajiem aspektiem Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Augstāko Padomju deputātu klubu delegāciju kopsapulcē

Jūrmalā 21.08.2018. Ļoti cienījamā Mūrnieces kundze, cienījamās dāmas, godātie kungi! 1991. gada 21. augustam ir sava vieta un vērtība Latvijas valstiskuma vēsturē. Lielā mērā šo vērtību definē šajā dienā pieņemtais konstitucionālais likums “Par Latvijas Republikas valstisko statusu” (turpmāk – konstitucionālais likums). Savā uzrunā es īsumā izanalizēšu konstitucionālā likuma mērķi un nozīmi no konstitucionālo tiesību un starptautisko […]

06.07.2018.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieces Sanitas Osipovas uzruna Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD), Tiesu administrācijas un Tieslietu ministrijas organizētajā augstākā līmeņa diskusijā par vienlīdzīgu pieeju tiesiskumam

Rīgā 06.07.2018. Cienījamie klātesošie! Man ir patiess prieks Jūs visus redzēt pašā Rīgas sirdī, risinot tik ļoti svarīgus jautājumus mums visiem. “Es esmu bagāts, man pieder viss, kas ar mani ir noticis,” raksta latviešu dzejnieks Māris Čaklais. Pieredze ir mūsu bagātība, un manai tautai ir pieredze vienas paaudzes laikā dzīvot demokrātijā, autoritārismā, totalitārismā un atgūt […]

22.06.2018.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles uzruna Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” izlaidumā

Rīgā 22.06.2018. Godājamais rektora kungs, cienījamā dekānes kundze, kolēģi, dārgie absolventi! Jūs esat izraudzījušies jurista profesiju, un šis tik tiešām ir pirmais solis. Jūs esat izvēlējušies būt sabiedrības centrā. Kāpēc es to saku? Jo jurista loma un nozīme sabiedrībā ir īpaša. Es Jums šodien gribu pateikt, kāpēc tā – pavisam dažos vārdos. Redzat, sabiedrība turpina […]

19.06.2018.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles uzruna III Pasaules latviešu juristu kongresā

Rīgā 2018. gada 19. jūnijā Cienījamās dāmas, godājamie kungi un mīļie kolēģi! Gatavojoties Jūs uzrunāt Pasaules latviešu juristu kongresa atklāšanas daļā, man nācās domāt par ideju, tiesību un prakses kopsakarībām. III Pasaules juristu kongress, kurš ir daļa no IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresa, ir tas brīdis, kad tieši par šīm kopsakarībām ir nepieciešams domāt. Kāpēc? Jo […]

08.06.2018.

Satversmes tiesas tieneša Jāņa Neimaņa raksta par pašvaldības domes deputāta runas un jautājumu tiesībām

Pēdējā laikā īpašu sabiedrības uzmanību piesaistījis jautājums, vai pašvaldības dome savā nolikumā var ierobežot deputāta tiesības – noteikt uzstāšanās laiku domes sēdēs, noteikt uzdodamo jautājumu skaitu, noteikt jautājumu uzdošanas ilgumu u.tml. Raksta mērķis ir skaidrot, kādas ir pašvaldības domes tiesības regulēt pašvaldības deputāta tiesību izmantošanu. Pašvaldības deputāts un viņa amata izpildei nepieciešamās tiesības Likuma “Par […]

24.05.2018.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles priekšlasījums Satversmes tiesas organizētajā starptautiskajā konferencē “Konstitucionālo tiesu loma globalizētajā pasaulē”

Rīgā 24.05.2018. Konstitucionālās tiesas kā slūžas globalizētajā pasaulē.[1] Ievads. Konstitucionālo tiesu loma līdzsvara noturēšanā konstitucionālo un starptautisko tiesību kā globālās tiesiskās kārtības divu pamata komponenšu vidū arvien pieaug. Mana pieeja balstās prezumpcijā, ka līdz ar starptautiskās sabiedrības konsolidēšanos nostiprinās universālās jeb globālās tiesības, kas ir horizontālas, izteikti plurālas un decentralizētas pēc savas dabas. Es norādīšu […]

21.05.2018.

Satversmes tiesas tiesneša Alda Laviņa raksts par taisnīguma nozīmi tiesas spriešanā

Konferencē “Sabiedriskā viedokļa ietekme uz tiesnešiem un tiesu sistēmu kopumā” sociologa Arņa Kaktiņa prezentētajā pētījumā par uzticēšanos tiesu sistēmai interesi raisīja dati par tiesneša taisnīguma izjūtas lomu tiesas spriešanā. 57% no aptaujātajiem tiesnešiem norādīja, ka lietas izsprieduši pēc likuma, pat ja iekšējā taisnīguma izjūta diktēja ko citu, 23% tiesnešu norādīja, ka viņiem ir grūti atbildēt, […]

21.05.2018.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieces Sanitas Osipovas uzruna konferences “Efektīva un ētiska tiesas sēdes vadīšana” atklāšanā

Rīgā 2018. gada 21. maijā Dāmas un kungi! Šajā skaistajā, saulainajā, draudzīgajā dienā, kad mēs visi esam satikušies vienā zālē, lai runātu par ļoti svarīgām lietām, savā īsajā uzrunā es gribu veikt divas atkāpes: vēsturisku un salīdzinošu. “Taisnīgums ir augstākais tikums,” ir teicis Aristotelis, un, kopš cilvēce dzīvo kulturālā sabiedrībā, šai sabiedrībai ir tiesa. Vēsturiski tiesai gadu […]

15.05.2018.

Satversmes tiesas tiesneša Alda Laviņa raksts par Satversmes prasībām tiesnesim

Konferencē “Sabiedriskā viedokļa ietekme uz tiesnešiem un tiesu sistēmu kopumā” sociologs Arnis Kaktiņš prezentēja pētījumu par uzticēšanos tiesu sistēmai, norādot, ka tikai 39% respondentu uzticas Latvijas tiesu sistēmai (no tiem tikai 3% uzticas pilnībā), savukārt neuzticas 42% (no tiem nemaz neuzticas 14%). Minētā informācija raisīja pārdomas par to, vai mūsu valsts pamatlikums pieprasa tiesnesim noteiktu […]

07.05.2018.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles uzruna Latvijas zvērinātu advokātu kopsapulcē

Rīgā 2018. gada 20. aprīlī Cienījamās advokātes, godātie advokāti! Šajā uzrunā vēlētos pieskarties trim aspektiem, proti, par valsti, par advokātiem un par darāmo darbu. Zvērinātu advokātu kā tiesu sistēmai piederīgu, neatkarīgu un tikai tiesībām pakļautu personu loma sabiedrībā un ietekme uz valstī notiekošajiem procesiem vienmēr ir bijusi nozīmīga. Kā piemēru vienmēr būtu jāatceras Latvijas pirmo prezidentu Jāni […]