tiesneši
stiesa-kede
Ievietot-_37-lpp_foto_Satversmes-tiesas-ēka_eka_


Cienījamās dāmas un godātie kungi,


Latvijas Republikas Satversmes tiesa savas kompetences ietvaros risina gan tiesību, gan tiesībpolitikas jautājumus. Tā ir svarīgs demokrātiskas tiesiskas valsts stiprināšanas instruments. Satversmes tiesas atbildība suverēna priekšā ir sargāt Satversmē ietvertos Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts principus un Latvijas konstitucionālo identitāti.

Aizstāvot konstitucionālās vērtības un ikvienas personas pamattiesības, konstitucionālajai tiesai ir būtiska loma uz demokrātijas, tiesiskuma, cilvēktiesību un brīvās tirgus ekonomikas pamatprincipiem balstītas valsts veidošanā un attīstīšanā. Konstitucionālās tiesas nolēmumi veido arī valsts prestižu, sekmē ekonomisko attīstību un ietekmē visus konstitūcijā regulētos valstiskos procesus.

Satversmes tiesai ir bijusi ievērojama nozīme Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Tā vairāk nekā divdesmit gadu garumā ir devusi savu vērtējumu konstitucionāli nozīmīgos jautājumos un attīstījusi Satversmes interpretāciju atbilstoši demokrātiskas tiesiskas valsts un konstitucionālisma idejām un principiem. Satversmes tiesas nolēmumi atspoguļo Latvijas valsts iekārtas un konstitucionālisma attīstību pēdējās divās desmitgadēs un veido konstitucionālo tiesību doktrīnu Latvijā.

Eiropa ir kļuvusi par atvērtu un vienotu tiesiskās kultūras telpu, tāpēc konstitucionālās tiesas šodien strādā tiesību vidē, kuru veido nacionālās, Eiropas un starptautiskās tiesības. Globalizētajā pasaulē Satversmes tiesai līdzīgi kā citām konstitucionālajām tiesām ir jādefinē sava loma šajā kontekstā. Tas ir mūsu nākotnes izaicinājums un atbildība.Satversmes tiesas priekšsēdētāja
Ineta ZiemeleJaunumi

19.12.2018.

Tiesu dialoga ietvaros Satversmes tiesas tiesnesis Aldis Laviņš tiekas ar Lietuvas Augstākās tiesas tiesnešiem

Šodien, 19. decembrī, Satversmes tiesas tiesnesis Aldis Laviņš apmeklēs Lietuvas Republikas (turpmāk – Lietuva) Augstāko tiesu Viļņā, kurā paredzēta tikšanās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Rimvidu Norkus (Rimvydas Norkus) un vairākiem Civillietu nodaļas tiesnešiem. Aldis Laviņš ar tiesnešiem pārrunās jautājumus, kas saistīti ar civilprocesa efektivitāti un šī procesa ietekmi uz personas tiesībām uz taisnīgu tiesu īstenošanas garantijām. Tiesu dialogā Aldis Laviņš […]

18.12.2018.

Ministru kabinets, pārtraucot lauksaimnieku priekšlaicīgās pensionēšanās atbalsta izmaksu tā saņēmēja mantiniekiem, ir samērīgi ierobežojis tiesības uz īpašumu

Satversmes tiesa 2018. gada 18. decembrī pieņēma spriedumu lietā Nr. 2016-04-03 “Par Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumu Nr. 187 “Grozījums Ministru kabineta 2004. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1002 “Kārtība, kādā ieviešams programmdokuments “Latvijas Lauku attīstības plāns Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004.–2006. gadam””” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”. Apstrīdētā norma Ar apstrīdēto normu ir svītroti programmdokumenta “Latvijas Lauku attīstības plāns Lauku attīstības programmas […]

18.12.2018.

Satversmes tiesu oficiālā vizītē apmeklē Itālijas parlamenta delegācija

Otrdien, 18. decembrī, Satversmes tiesu oficiālās vizītes Latvijā ietvaros apmeklēja Itālijas Republikas (turpmāk – Itālija) parlamenta delegācija, kuru vadīja senatore Izabella Rauti (Isabella Rauti) un Itālijas vēstnieks Latvijā Sebastjāno Fulči (Sebastiano Fulci). Satversmes tiesā delegāciju uzņēma Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova, kā arī Satversmes tiesas tiesneši Aldis Laviņš, Gunārs Kusiņš un Artūrs Kučs. Ineta Ziemele delegācijas pārstāvjus iepazīstināja […]

17.12.2018.

Ineta Ziemele ar Latvijas vēstniekiem ārvalstīs runā par tiesiskuma vēsti ārpolitikā

Šodien, 17. decembrī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele dienu pirms oficiālās ikgadējās Latvijas vēstnieku sanāksmes atklāšanas tikās ar vairākiem Latvijas diplomātisko pārstāvniecību ārvalstīs vadītājiem un Rīgā rezidējošiem Latvijas vēstniekiem. Tikšanās laikā viņa uzstājās ar priekšlasījumu “Tiesiskuma vēsts Latvijas ārpolitikā”, kura ietvaros akcentēja tiesiskuma principa tvērumu un skaidroja Satversmes tiesas lomu tiesiskuma nostiprināšanā Latvijā. Ineta Ziemele savā priekšlasījumā teica, […]

14.12.2018.

Pienākums segt izņemtās mantas glabāšanas izdevumus atbilst Satversmes 92. un 105. pantam

Satversmes tiesa 2018. gada 14. decembrī ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2018-09-0103 “Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 257. panta astotās daļas un Ministru kabineta 2010. gada 7. decembra noteikumu Nr. 1098 “Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” 74. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. un 105. pantam”. Apstrīdētās normas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 257. panta astotā daļa redakcijā, kas bija […]

13.12.2018.

Ierosināta lieta par normu, kas noteica kārtību, kādā izmeklēšanas cietumā tika kontrolēta apcietināto sarakste

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2018. gada 13. decembrī ierosināja lietu “Par Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 28. panta otrās daļas, redakcijā, kas bija spēkā līdz 2018. gada 2. janvārim, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”. Apstrīdētā norma Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 28. panta otrā daļa, redakcijā, kas bija spēkā līdz 2018. gada 2. janvārim, noteica: “Izmeklēšanas cietuma darbinieki kontrolē apcietinātā saraksti un telefonsarunas (izņemot saraksti un […]

12.12.2018.

Satversmes tiesā norisinājās profesora Kārļa Dišlera XX Konstitucionālās tiesas procesa izspēles fināls

No 7. līdz 8. decembrim Eiropas Tiesību studentu asociācija Latvijā (ELSA Latvia)  organizēja profesora Kārļa Dišlera XX Konstitucionālās tiesas procesa izspēles. Šī pasākuma atklāšana notika Latvijas Universitātes Mazajā aulā, savukārt divas labākās komandas savas zināšanas un prasmes demonstrēja tiesas procesa fināla izspēlē Satversmes tiesā. Tiesas procesa izspēles atklāšanas ceremonijā uzrunu teica arī Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta  Ziemele. Ineta Ziemele savā […]