tiesneši
stiesa-kede
Ievietot-_37-lpp_foto_Satversmes-tiesas-ēka_eka_


Cienījamās dāmas un godātie kungi,


Latvijas Republikas Satversmes tiesa savas kompetences ietvaros risina gan tiesību, gan tiesībpolitikas jautājumus. Tā ir svarīgs demokrātiskas tiesiskas valsts stiprināšanas instruments. Satversmes tiesas atbildība suverēna priekšā ir sargāt Satversmē ietvertos Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts principus un Latvijas konstitucionālo identitāti.

Aizstāvot konstitucionālās vērtības un ikvienas personas pamattiesības, konstitucionālajai tiesai ir būtiska loma uz demokrātijas, tiesiskuma, cilvēktiesību un brīvās tirgus ekonomikas pamatprincipiem balstītas valsts veidošanā un attīstīšanā. Konstitucionālās tiesas nolēmumi veido arī valsts prestižu, sekmē ekonomisko attīstību un ietekmē visus konstitūcijā regulētos valstiskos procesus.

Satversmes tiesai ir bijusi ievērojama nozīme Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Tā vairāk nekā divdesmit gadu garumā ir devusi savu vērtējumu konstitucionāli nozīmīgos jautājumos un attīstījusi Satversmes interpretāciju atbilstoši demokrātiskas tiesiskas valsts un konstitucionālisma idejām un principiem. Satversmes tiesas nolēmumi atspoguļo Latvijas valsts iekārtas un konstitucionālisma attīstību pēdējās divās desmitgadēs un veido konstitucionālo tiesību doktrīnu Latvijā.

Eiropa ir kļuvusi par atvērtu un vienotu tiesiskās kultūras telpu, tāpēc konstitucionālās tiesas šodien strādā tiesību vidē, kuru veido nacionālās, Eiropas un starptautiskās tiesības. Globalizētajā pasaulē Satversmes tiesai līdzīgi kā citām konstitucionālajām tiesām ir jādefinē sava loma šajā kontekstā. Tas ir mūsu nākotnes izaicinājums un atbildība.Satversmes tiesas priekšsēdētāja
Ineta ZiemeleJaunumi

13.02.2020.

Satversmes tiesa izsludina konkursu tiesneša palīga amatam (terminēts darba līgums)

Satversmes tiesa izsludina konkursu tiesneša palīga amatam [1] Galvenie amata pienākumi: 1) apkopot tiesneša darbam nepieciešamo informāciju; 2) sagatavot Satversmes tiesas procesuālo un citu dokumentu projektus; 3) veikt pētniecisko darbu, sagatavot analīzi un pārskatus par juridiskiem jautājumiem, apkopojot tiesu prakses un tiesību doktrīnas jautājumus. [2] Prasības pretendentam: 1) otrā līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnē; 2) […]

12.02.2020.

Norma, kas nosaka ierobežojumus kredīta kopējām izmaksām patērētājam, atbilst Satversmes 1. un 105. pantam

2020. gada 12. februārī Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2019-05-01 “Par 2018. gada 4. oktobra likuma “Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” 1. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”. Apstrīdētā norma 2020. gada 4. oktobra likuma “Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” (turpmāk – Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā) 1. panta pirmā daļa, ar kuru Patērētāju tiesību aizsardzības likuma […]

11.02.2020.

Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs atklāj LU 78. starptautiskās zinātniskās konferences tiesību zinātņu programmas plenārsēdi

Pirmdien, 10. februārī, Latvijas Universitātē (turpmāk – LU) notika 78. starptautiskās zinātniskās konferences tiesību zinātņu programmas plenārsēde, kuru atklāja Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs, sniedzot priekšlasījumu “Starptautisko cilvēktiesību piemērošana Satversmes tiesā”. Savā priekšlasījumā Artūrs Kučs runāja par to, kā Satversmes tiesa piemēro starptautiskos cilvēktiesību avotus un Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru. Viņš uzsvēra, ka Satversmes tiesa seko savā judikatūrā […]

10.02.2020.

Godinot Latvijas 25. gadadienu Eiropas Padomē, Ineta Ziemele runā par organizācijas kopīgo vērtību nosargāšanas izaicinājumiem

Šodien, 10. februārī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele piedalījās Valsts prezidenta Egila Levita rīkotajā diskusijā par godu 25. gadadienai kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Padomē (turpmāk – EP). Diskusijas dalībnieki runāja par Latvijas dalības EP nozīmi tiesiskuma un cilvēktiesību stiprināšanā Latvijā un izaicinājumiem EP šodien un nākotnē. Ineta Ziemele atzina, ka starptautiskās organizācijas kopš pagājušā gadsimta vidus ieņem ļoti […]

07.02.2020.

Diskutē par Valsts padomes izveidošanu Latvijā

Piektdien, 7. februārī, norisinājās Latvijas Republikas Saeimas (turpmāk – Saeima), Latvijas Valsts prezidenta kancelejas un Satversmes tiesas kopīgi organizētā diskusija “Valsts padomes loma likumdošanā”. Tās mērķis bija rosināt viedokļu apmaiņu par ideju Latvijā izveidot neatkarīgu Valsts padomi, kas veicinātu likumdošanas procesa kvalitāti un sekmētu valsts ilgtspēju. Diskusiju atklāja Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Viņa uzsvēra, ka jaunas […]

05.02.2020.

Satversmes tiesas tiesnese Daiga Rezevska pieredzes apmaiņas vizītē apmeklē Eiropas Savienības Vispārējo tiesu

Laikā no 27. līdz 31. janvārim Satversmes tiesas tiesnese Daiga Rezevska apmeklēja Eiropas Savienības Vispārējo tiesu (turpmāk – ESVT) Luksemburgā. Viņa tikās ar ESVT tiesnesi Ingu Reini un juridiskajiem darbiniekiem Māri Kurečko, Selinu Remī (Celin Remy) un Dejanu Rosanovu (Deyan Roussanov). Vizītes laikā tiesnese guva ieskatu ESVT ikdienas darba organizācijā, kā arī lietu sagatavošanas un […]

04.02.2020.

Ierosināta lieta par negatīvo atzīšanas prasību civilprocesā

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2020. gada 3. februārī ierosināja lietu “Par Civilprocesa likuma 1. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētā norma Civilprocesa likuma 1. panta pirmā daļa: “Katrai fiziskajai un juridiskajai personai (turpmāk – persona) ir tiesības uz savu aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzību tiesā.” Augstāka juridiskā spēka norma Latvijas […]